INSECTLIFE Partners

Talajtani és Agrokémiai Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet célja és feladata, hogy tudományos kutatási eredményeivel segítse elő, támogassa a fenntartható földhasználatot, a talaj védelmét, a modern, költség- és környezetkímélő talajhasználatot és a talajjavítást.

Az Intézet az MTA Agrártudományi Kutatóközpont egyik Intézeteként vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, a Kutatóközpont által önállóan vállalt közfeladatok és egyéb tevékenységek ellátásában. Tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint vegyen részt a tudományos és szakmai ismeretek átadásában.A kutatóközpont egyik tudományos intézeteként ellátja az MTA Agrártudományi Kutatóközpont alapító okiratban meghatározott tevékenységet, és a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkozik a következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:

 • talajtérképezés, digitális talajtérképezés;
 • a talajállapot jellemzésének és monitorozásának módszertani fejlesztése, a talajdegradációs folyamatok vizsgálata;
 • a növénytáplálás hosszú távú hatásainak vizsgálata trágyázási tartamkísérletekben; trágyázási szaktanácsadási rendszer fejlesztése;
 • a víz- és a tápanyagforgalom komplex vizsgálata, szimulációs modellezése a talaj–víz–növény–atmoszféra rendszerben;
 • agroökológiai kutatások, a talajtermékenység és a biodiverzitás komplex vizsgálata, bioindikáció, gyomnövények, mikro- és mezofauna;
 • a növényi növekedést segítő baktériumok és gombák mikrobiológiai vizsgálata;
 • precíziós növénytermesztés;
 • talajszennyezés következményeinek vizsgálata, fito(bio) remediációs technológiák fejlesztése és hulladékhasznosítás.

A Kutatóközpont egyéb feladataihoz kapcsolódóan az Intézet kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, együttműködik és közös kutatásokat folytat a hazai kutatóintézetekkel; elősegíti a magyar talajtani-, agrokémiai-, talajbiológiai-, föld- és környezettudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben; szorgalmazza és segíti a tudományos kutatási eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását; a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatok ellátásában.     Link  a weboldalra

 

DEÁK DELTA LTD.  

A Deák Delta Kft. 1997-ben alapították Magyarországon, magyar tulajdonosok. A cég tevékenységét az alábbiakban lehet összefoglalni:

 • Ipari gépek és eszközök felújítása és korszerűsítése
 • Speciális ipari gépek tervezése, fejlesztése és gyártása
 • Prototípusok fejlesztése és gyártása
 • Különös hangsúlyt helyeznek az új mérési technológiák fejlesztésére
 • Projektek kidolgozása a következő területeken: elektronika, gépgyártás, kábelek és fénnyel kapcsolatos ipari technológiák, célirányos, gyors megoldásokat, magas szintű mérnöki ismereteket és professzionális gyártási kapacitást igénylő fémmegmunkálás     Link a weboldalra

deakdelta-logo

 

HELION LTD.                                                                 

A Helion Kft. 1994 óta a környezetvédelem szolgálatában áll. Szolgáltatásainkkal és termékeinkkel hozzájárulunk a hatékony környezetmenedzsmenthez és a működés átláthatóságához. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk kliens/szerver adatbázisok és alkalmazások, valamint Windows környezetben működő szoftverek fejlesztésében. Rendszereink nagy hányada az Oracle adatbázis technológiára épül, de vállaljuk MS SQL, MySQL vagy más desktop adatbázisra épülő szoftver kidolgozását is. Lépést tartva a kor követelményeivel ma már interneten/intraneten működő térinformatikai alkalmazások kidolgozására is képesek vagyunk éppúgy, mint nagy teljesítményt biztosító osztott feldolgozások megvalósítására. A Helion Kft. gondoskodik a szenzorok mikrokontrollerjén keletkezett adatok további sorsáról.    Link a weboldalra

helion-logo

 

DEPARTMENT OF APPLIED CHEMICAL ECOLOGY                         

Intézetünk több, mint száz éves múltra tekint vissza. Növényvédelmi Kutatóintézetként 1982 óta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) intézethálózatának tagja. 2012-től az MTA Agrártudományi Kutatóközpont részintézménye MTA ATK Növényvédelmi Intézet néven. 2012 óta a CSALOMON® csapdacsalád forgalmazását az MTA ATK Növényvédelmi Intézeten belül az immáron önálló osztállyá fejlődött Alkalmazott Kémiai Ökológia Osztály végzi. Az Osztály a csapdák értékesítése mellett intenzív kutatómunkát végez, újabb fajok előrejelzésére és rajzáskövetésére alkalmas csapdákat és csalogatóanyagokat fejlesztve ki. Az eladott csapdákból befolyó összeget új fajok előrejelzésével kapcsolatos kutatásainkra fordítjuk. Csapdáink segítségével a termesztők nem csak hatékonyabban, hanem kevesebb vegyszer felhasználásával, így kisebb költségből és környezetkímélőbb módon védekezhetnek a kártevő rovarok ellen.    Link a weboldalra

novi_angol_logo

 

UNIVZAGREB (University of Zagreb, Faculty of Agriculture)

Megalapításától napjainkig a Mezőgazdasági Kar alapvető célja, hogy diákjai a lehető legmagasabb tudományos szintet érjék el, szakmai kompetenciájukat a legújabb tudományos eredményekre alapozva szerezzék meg. Céljuk, hogy diákjaikból olyan kutatók váljanak, akik elősegítői lehetnek egy olyan modern, fenntartható mezőgazdaság fejlesztésének, mely mind a horvát társadalom mind pedig a nemzeti fejlődés javát szolgálja. Hogy ezt elérje, a Kar arra törekedik, hogy fejlessze a tudományos-kutatói munkát, az oktatást és az európai felsőoktatási rendszerbe történő beolvadást. A Kar közvetlenül részt vesz a gazdasági és vidékfejlesztési fenntartható fejlesztésekben csakúgy, mint a teljes regionális fejlődésben is.    Link a weboldalra