Környezeti és gazdasági előnyök

Környezeti előnyök

A modern növényvédelem (IPM) kulcsfontosságú része a növényvédelmi előrejelzés. Az előrejelzés kulcsfontosságú információkat szolgáltat arra nézve, hogy hol, mikor, milyen mértékben kell az adott kártevő fellépésével számolnunk. Ezzel lehetővé válik a szükséges védekezés ésszerű időzítése illetve a felesleges peszticides kezelések elhagyása. A különféle módszerekkel történő védekezés pontos időzítése egyre fontosabb lesz az új, szelektív hatásmódú, korszerű növényvédő szerek széleskörű elterjedésével, és a környezetkímélő gazdálkodás igényének növekedésével.

A kárt okozó szervezetek sokrétűsége és ökológiai igényeik sokfélesége miatt a helyben felmerülő problémák kezelésére a lokális előrejelzés jóval hatékonyabb, mint a kontinentális vagy országos szintű trendek megállapítása.

A rovarkártevők előrejelzési módszerei között a feromoncsapdák ideális megoldást jelentenek, mivel aránylag olcsók, egyszerűen alkalmazhatók, nem kötöttek energiaforráshoz (bárhol, a kérdéses területen, gyümölcsösben, szántóföldön felszerelhetők és üzemeltethetők) és gyakorlatilag kártevő specifikusak (tehát a fogás interpretálásához nem szükséges speciális rovar-rendszertani szakismeret).

Az egyik előnyt a gyakrabban történő számlálás (pl. az óránkénti) bizonyítja: a rovarok naponta csak 3-4 órán át reagálnak a feromonra. Ezt a napi ritmus jelenséget ki lehet használni, hogy fokozzuk a fajok specifikus számlálási hatékonyságát, mivel ezeket a periódusokat automatikusan beszámítjuk. A nem megcélzott kártevők is véletlenszerűen belerepülnek a csapdába, ezeket nem számoljuk bele.

A további előnyöket jól példázza a keleti gyümölcsmoly (Grapholita molesta) és a szilvamoly (G. funebrana) napi ritmusának megfigyelése. Nagyon hasonlóak egymáshoz, külső jegyeikben megkülönböztethetetlenek. A két faj feromon komponensei gyakorlatilag megegyeznek, ez kizárja a szelektív csapdák felállítását. Mindkét moly kártevő, de az őszibarackban és a sárgabarackban csak a keleti gyümölcsmoly tud kárt okozni, így alapvető jelentőségű, hogy a termelő felismerje melyik faj esett a csapdába. A napi ritmusukban azonban nagy eltérés mutatkozik: míg a szilvamoly hajnalban aktív (4:00– 7:00 között), addig a gyümölcsmoly délután és este (16:00-21:00 között). Az automatikus számlálást használva el tudjuk különíteni az aktivitási időt, aminek segítségével meg tudjuk különböztetni a két fajt, és így szelektív csapdákat tudunk felállítani először a világon.


Nem elhanyagolható az egészség-védelemre kifejtett hatás sem. Maguk a mezőgazdasági termékek tisztábbak lesznek és kevesebb peszticidet tartalmaznak majd a monitorozó rendszerünk hatékonyabb növényvédelmi módszereivel. Mivel a tisztább és “zöldebbé tett” mezőgazdasági termékek elismertebbek és drágábbak, ez biztosíthatja a foglalkoztatást a helyi közösségekben.


Mivel a prototípus önműködő, kézi ellenőrzésekre nem lesz többet szükség. A csapdaellenőrzések számának csökkenése jelentősen csökkenteni fogja a benzinfogyasztást. Az önműködő szondáinkkal a csapdákat csak a vegetatív szezon elején és végén, azaz 2 alkalommal kell meglátogatni. Ennek alapján az autózás által kibocsátott szén-dioxid (és következésképpen a szénlábnyom) legalább kb. 95%-kal lecsökken, a hagyományos csapdarendszer karbantartásával ellentétben.


Más monitorozó technikák, mint a kártevő felderítés, a napi hőmérséklet modellezése, időjárás előrejelzés, stb. segítik a célirányos visszaszorítási stratégiákat és a rutin megelőző kezelések elkerülését. Az IPM egy fenntartható megközelítése a növényvédelemnek, mely ötvözi a megelőzést, elkerülést, a monitorozó és visszaszorítási stratégiákat, hogy a kártevő populációt a gazdaságilag káros szint alatt tartsa, hogy minimalizálja a kártevők ellenállási képességét, és hogy minimalizálja a növényvédelem káros hatásait az emberre és a környezeti erőforrásokra nézve.


Tehát az új eszközök segítségével nagyobb integrál növényvédelmi hatékonyságot érhetünk el. Előnyei:

  • Gyorsabb reakció a kártevők megjelenésekor (1 óra és 1 nap között, az 1 hét helyett)
  • Pontosabb adatok az üzemeltetéshez és előrejelzésekhez (sokkal magasabb időintervallum felbontás)
  • Alternatív növényvédelmi műveletek (erős vegyianyag kezelés többé nem feltétlenül szükséges)

Előnyök termelők/földművesek/felhasználók számára:

Ahogy fentebb említettük, mivel a prototípus önműködő, kézi ellenőrzésre nem lesz többé szükség. A csapdaellenőrzések számának csökkenése jelentősen csökkenteni fogja a benzinfogyasztás, ami a már említett környezeti hasznok mellett a gazdaságilag is megtérül.