Kapcsolódó LIFE programok

PURA4IPM – Peszticidek használatának csökkentése a mezőgazdaságban: egy innovatív integrált növényvédelem technológia demonstrációja (LIFE10 ENV/IT/000324)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3960&docType=pdf


A PURA4IPM projekt az almamoly elleni, kismértékű beavatkozással járó küzdelem új megközelítéseinek bemutatását tűzte ki célul. A feromonokat és rovarölő szereket vegyítve, viaszba keverve viszik fel a gyümölcsfa felső részére. Ez a módszer elkerülhetővé tenné annak a szükségét, hogy az egész fát vagy gyümölcsöt agrár-vegyszerekkel permetezzük. A hím molyok a viaszban található feromonokhoz vonzódnak és kapcsolatba kerülve a viaszban lévő rovarölő szerrel elpusztulnak, lecsökkentve a faj potenciális szaporulatát.


LIFE CONOPS – Gazdálkodási tervek fejlesztése és demonstrációja – a klímaváltozás által felerősített - invazív szúnyogok ellen Dél-Európában (LIFE12 ENV/GR/000466)

http://www.conops.gr/project-objectives/?lang=en


A LIFE CONOPS projekt célja, hogy integrált intézkedési terveket vázoljon fel az invazív szúnyogfajok (IMS) hatékony és környezetbarát szabályozására, megakadályozva azok teljes elterjedését és megtelepedését Európa-szerte. Konkrét céljai:

  • Az invazív szúnyogfaj probléma jelenlegi státuszának azonosítása és karakterizálása rovartani, környezetgazdálkodási és társadalom-gazdasági dimenziók szempontjából
  • Az invazív szúnyogfajok európai megtelepedésére ható környezeti paraméterek kiértékelése
  • Olyan területek geo-referenciájának meghatározása és listázása (Görögországban és Olaszországban), ahol az invazív szúnyogfajok megjelenésének és megtelepedésének a kockázata várható (magas, közepes, alacsony)
  • Egy újfajta monitorozó rendszer (prototípus) fejlesztése, optimalizálása és kivitelezése Görögország és Olaszország kiválasztott magas kockázatú területein
  • Olyan intézkedési tervek kidolgozása és végrehajtása, melyek a kiválasztott görögországi és olaszországi magas kockázatú területeken az invazív szúnyogfajok fenyegetésének kezelését célozza
  • Olyan integrált gazdálkodási tervek kidolgozása, melyekkel, a klimatikus és környezeti előrejelzésekre alapozva, felvehetjük a harcot az invazív szúnyogfajok problémájával most és a jövőben


MIPP – Rovarok monitorozása a nyilvánosság részvételével (LIFE11 NAT/IT/000252 MIPP)

http://lifemipp.eu/mipp/new/index.jsp


A projekt fő célja, hogy az Élőhelyvédelmi Irányelv II. és IV. függelékében szereplő 5 bogárfaj esetében egy új megfigyelési, monitorozó metódust fejlesszen ki. Az 5 bogárfaj a következő: Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morimus funereus. A függelékben szereplő fajokról minden tagállam 6 évente jelentést köteles tenni. Ehhez elengedhetetlen egy egységesített monitorozó rendszer, mely megfelelő technikával, összehasonlítható adatokat gyűjt. A projekt közvetlen megfigyelésen, genetikai vizsgálatokon és csapdázáson alapuló módszereket tesztel. Az Osmoderma eremita bogár monitorozásához egy kutyát képeznek i, amely képes a bogár által kibocsátott feromon alapján megtalálni a rovart.

A projekt másik fő célkitűzése egy magánszemélyek megfigyeléséből létrehozott, internet alapú, faunisztikai adatbázis kifejlesztése. Az adatok egy okostelefon alkalmazás segítségével is könnyen begyűjthetőek. Nagy hangsúlyt fektetnek a közvélemény tájékoztatására és oktatására, a Natura 2000, az Élőhelyvédelmi Irányelv és a szaproxilofág (elhalt faanyagot fogyasztó) rovarok kapcsán.


SU.SA.FRUIT – Alacsony peszticid kibocsátású integrált növényvédelem a fenntartható és biztonságos gyümölcstermelésben (LIFE13 ENV/HR/000580)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4954&docType=pdf


A projekt célja, hogy olyan gazdaságilag is életképes, az integrált növényvédelembe illő stratégiai terveket hozzanak létre illetve használjanak, melyek csökkentett vegyszerfelhasználással járnak. A vegyszerhasználatot, mind a termő-, mind pedig a raktározó helyeken csökkenteni szeretnék. Cél, hogy olyan újszerű, előremutató technikákat alkalmazzanak terepen (például rovarkizárásos hálózás, biokontroll) és a betakarítás után védelemben (például meleg vizes kezelés), amelyekkel a kártevők és a gombabetegségek okozta gyümölcsveszteségek minimalizálhatók. Azáltal, hogy csökkentik a növényvédő szerek használatát, csökkentik a környezetterhelés mértékét (alacsonyabb víz, levegő és talajszennyezés), és az egészségügyi kockázatokat, növelve az élelmiszerbiztonságot.


LIFE BIODELEAR – A Földközi-tengeri gyümölcslégy integrált növényvédelmi kezelése egy új innovatív és környezetbarát csalétekkel Földközi-tengeri gyümölcslégy (LIFE13 ENV/GR/000414)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4988&docType=pdf


A Földközi-tengeri gyümölcslegyet vagy „narancslegyet” a Föld egyik legkártékonyabb rovarának tartják. Gyors terjedésre képes és nagyon sokféle gyümölcsben okozhat károkat. Ellene olyan növényvédelmi szerekkel védekeznek, amelyek nem fajspecifikusak és így számos hasznos rovar is kárát látja. Szükség van egy olyan módszerre, amely szelektíven hat és csak a nőstény narancslegyeket csalogatja illetve csak azokra hat. A LIFE Biodelear projekt céljai között szerepel, hogy kifejlesszenek egy alacsony költségű, újszerű, környezetbarát, szabadalmaztatott csalétket. Szeretnék ezzel csökkenteni a kijuttatott növényvédő szerek mennyiségét. Szeretnék a mediterrán gazdaságokat jobban függetleníteni a növényvédő szerektől, valamint megszűntetni azok maradványait az emberi és állati élelemben.


LIFE PISA – Fenyő rontó lepkék innovatív, ökologikus csapdázása városi és rekreációs környezetben. (LIFE13 ENV/ES/000504)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5014&docType=pdf


A fenyő búcsújáró lepke (Thaumetopoea pityocampa) és a fenyőpohók (Dendrolimus pini) két gyakori lepkefaj, amely Közép- Észak és Dél-Európa fenyőerdeiben él. A hernyójuk fenyők és egyén örökzöldek tűlevelén él, azzal táplálkozik, kártevőként is képes fellépni. Kedvezőtlen egészségügyi hatásuk is ismert, ugyanis szőreik allergén anyagokat tartalmaznak. Az ellenük használt növényvédő szerek gyakran nem alkalmasak városi területek permetezésére. A projekt fő célkitűzése, hogy egy olyan alternatív megközelítést mutasson be, amellyel kontrollálni lehet a célkártevőt. Olyan csapdaszerkezetet szeretnének kialakítani, amely városi környezetben is jól használható. A munka 4 országban zajlik: Görögország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság. Egy olyan akadályt készítenek, amely megakadályozza a lárvákat abban, hogy lemásszanak a fáról és ezzel elvágják az életciklusukat, akadályozzák szaporodásukat. Új anyagból és színnel újraalkotják a feromon csapdákat, amellyel növelni szeretnék a csapdák hatékonyságát.