Ph.D. thesis proposal for biologists

APPLICATION DEADLINE: 17.07.17

The title of the Ph.D. topic: Dynamics of Omnivory and its Rule in Soil

Although omnivory is already a well-known phenomenon in soil living, organic matter decomposing invertebrates, there are several questions still unsolved: e.g. how can the enormously high species richness occurring in soils be explained with the lack of the presence of food preference? How common is the broad food preference among microarthropods (Collembola) in soils? What are the consequences of omnivory to food-web stability? The most limiting factor hindering to answer these questions is their methodological shortness, therefore we apply two absolutely novel methods: we will detect soil microarthropods in the field by using our new Edapholog real-time probes, then we identify their food by DNA metabarcoding. With the help of these two techniques we describe decomposing food chains according to direct seasonal changes by sampling co-occurring and consecutive generations. This research might base the dynamical food-web methodology applying new generation sequencing in soil organic matter decomposition.

The background of the research is provided by projects EU INSECTLIFE (LIFE13 ENV/HU/001092) and the Hungarian TALAJBIOM (GINOP-2.3.2-15-2016-00056). Field tests are carried out in long-term, nutrition –manipulation experiments at MTA ATK and laboratory tests are done in the soil-zoology laboratory of MTA ATK TAKI (for further info on soil-zoology research team see: http://www.zoolog.hu).

We are looking for a Biologist interested in the topic; tasks include field tests as well as microscopic and genetic laboratory examinations.    Contact us

 

Doktori téma címe: Az omnivória dinamikája és szerepe a talajban

Noha a szerves anyag lebontásában résztvevő, talajlakó élőlények között régóta ismert az omnivória jelensége, számos kérdés tisztázatlan: pl. mivel lehet magyarázni a talajban élő lebontó gerinctelenek óriási fajgazdagságát a táplálékpreferencia hiánya mellett? Mi az omnivória következménye a táplálékhálózatok stabilitására? Mennyire általános a széles táplálékválasztás a talaj mezofaunájában (pl. Collembola) valós környezetben? E kérdések tisztázásának elsődleges korlátja a vizsgálati módszerek voltak, ezért mi két merőben új eljárást alkalmazunk: az általunk fejlesztett Edapholog szonda segítségével on-line detektáljuk a mezofauna egyedeit, majd a gyomortartalom DNS metabarcoding alapú elemzésével azonosítjuk a táplálékát. E két technika segítségével adott Collembola fajokon a szezonális dinamikájukhoz igazítva, a különböző generációkat egy időben és egymás után is mintázva írjuk le a lebontó táplálkozási láncot. Ezzel az új-generációs szekvenáláson alapuló, dinamikus táplálékhálózat mérési módszertanának alapjait rakhatjuk le, mely a talaj szervesanyag-lebontó életközösségeire irányul.

A kutatás hátterét az EU-s INSECTLIFE (LIFE13 ENV/HU/001092) és a hazai TALAJBIOM (GINOP-2.3.2-15-2016-00056) projektek adják. A terepi vizsgálatokat az MTA ATK tápanyag-manipulációs tartamkísérleteiben, a laboratóriumi vizsgálatokat pedig az MTA ATK TAKI talajzoológiai laboratóriumában végezzük (talajzoológiai kutatócsoportról bővebben: http://www.zoolog.hu). 

A téma iránt érdeklődő biológust várunk, a feladatok között mind terepi, mind mikroszkópos és genetikai laborvizsgálatok is szerepelnek.    Kapcsolatfelvétel